צוואות וירושות
  • עריכת צוואות - כולל ייעוץ אסטרטגי ומקצועי להתאמה לצרכי הלקוח.
  • צווי ירושה וצווי קיום צוואה - טיפול משפטי בהגשת הבקשות ואישורן.
  • עריכת הסכמי חלוקה בין יורשים.
  • ניהול עזבונות.
  • השלמת רישום והעברת בעלויות בהתאם לצווי ירושה וקיום צוואה.
  • ייצוג משפטי בסכסוכי ירושה ותקיפת צוואה.
  • צוואות מיוחדות, הכוללות התניות וחיוב בהסכמי ממון ייחודיים וכן הסדרים בין אחים ואחיות בתוך המשפחה במטרה ליצור חלוקה שוויונית ככל שניתן בירושת נחלה או בירושת משק החקלאי.
  • תביעות ביחסים משפחתיים, כגון: התנגדות לצוואה, התנגדות ל"בן ממשיך", הסדר משפחתי, הסכמים משפחתיים. 
  • לוויי תכנוני מול רשות מקרקעי ישראל וועדות התכנון לשינוי יעוד בקרקע והיתרי בניה.