דיני מקרקעין ונדל"ן
 • ייצוג בעסקאות רכישה (קניה) ומכירה של דירות (לרבות בתים, בתי עסק ומגרשים), והתמחות בעסקאות מורכבות, נחלות, פיצול מגרשים, פיצול חוזי חכירה, העברה ללא תמורה, העברה במתנה, תחום התמחות הנוגע באופן ישיר לליבנו וייחודי למשרדנו הינו בטיפול וייצוג חקלאיים (במושבים, קיבוצים ו- אגודות שיתופיות). 
 • מכירת משק חקלאי, רכישת משק חקלאי, רכישת נחלה, מכירת נחלה, רכישת משק עזר, מכירת משק עזר, היוון נחלה, רכישת זכויות, דמי רכישה, דמי הסכמה, מכירת בית בהרחבה, קניית בית בהרחבה. 
 • ייצוג בהסדרים משפחתיים ומחלוקות שבין יורשים של נחלות ו- "בן ממשיך". 
 • בדיקת חוזי מכר של דירות מקבלנים/ ייצוג קבלנים (הסכמים מול רוכשים/ הסכמים מול קבלני משנה וייצוג משפטי שוטף). 
 • בדיקת נכסים לפני קניה. 
 • ליווי וייצוג משפטי בעת ניהול משא ומתן. 
 • מיסוי מקרקעין - בדיקת מיסוי ודיווח לרשויות המס. 
 • העברה ורישום בעלויות וחכירה, במשרדים המתאימים, לרבות בלשכת רישום המקרקעין, מנהל מקרקעי ישראל וחברות משכנות. 
 • חוזי שכירות מגורים ובתי עסק, פינוי מושכר. 
 • הוצאת צו שיפוטי לסילוק יד ממקרקעין, צווי מניעה ו/או צווי עשה. 
 • קבוצות רכישה/ קומבינציה/ תמ"א 38 ופינוי בינוי. 
 • הסכמי שיתוף וייצוג בתביעות פירוק שיתוף או הסכמי פירוק שיתוף. 
 • תביעות והגנות בסכסוכים בנושאי מקרקעין, לכל סוגיהם. החזרת שטח, הזזת גבול, פינוי מושכר, נזק למבנה, נזקי מים למבנה. 
 • הגשת השגות לרשות מקרקעי ישראל, בנושא דמי הסכמה, דמי רכישה ו/או דמי שימוש.