דיני חוזים ומסחרי
  • הקמה וליווי חברות בכל דבר ועניין.
  • רישום חברות ברשם החברות כולל שינויים (תקנון, שם, מניות, בעלי מניות וכיו"ב).
  • הסכמי שותפות, הסכם מייסדים, ניסוח תקנון, הקמת תאגידים (לרבות תאגידי ביטוח), ייעוץ שוטף לחברות, ניהול פרוטוקולים והחלטות חברה.
  • ייצוג ועריכת הסכם לרכישה או מכירה של חברה.
  • ייצוג ועריכת הסכם זכיינות.
  • פירוק חברות.